Fizika është ndër lëndët më të bukura, por edhe më të vështira njëkohësisht. Në @kallz_qendra_multifunksionale ofrojmë kurse individuale dhe në grup me maturantë dhe gjimnazistë të viteve të tjera.

Maturantët e interesuar mund të zhvillojnë kurs fizike pranë Kallz, Qendra Multifunksionale me Prof. As.Dok. Petrit Muka.
Mundësi për punë individuale dhe në grupe të vogla.

Ju mund të na kontaktoni pranë Qendrës “Kallz” përmes mediave sociale, numrit të telefonit: 0675431058 ose email: [email protected].