Pasi diçka është në internet, është pothuajse e pamundur ta heqësh atë. Por Google tani e bën më të lehtë për këdo që të kërkojë heqjen e informacionit të tyre personal nga rezultatet e kërkimit të vetë Google.


Google ka qenë gjerësisht kundër një “të drejte globale për t’u harruar”, një aspekt i ligjit evropian që lejon qytetarët e BE-së të kërkojnë që kompanitë, përfshirë gjigantët e teknologjisë, të fshijnë të dhënat personale që ruhen rreth tyre. Por kjo nuk e ka penguar Google që t’u japë përdoruesve mjetet për të kufizuar informacionin që mbledh si kompani, si dhe mjetet për t’i lejuar fëmijët dhe të rinjtë të kërkojnë heqjen e fotove të tyre nga rezultatet e kërkimit të imazheve të Google.

Tani me veçorinë e re të kërkesës për heqjen e rezultateve të kërkimit, mund t’i kërkoni Google të heqë nga rezultatet e kërkimit të dhënat personale të identifikueshme për veten tuaj (ose dikë që përfaqësoni), si p.sh. një numër telefoni, adresë emaili ose adresën tuaj të shtëpisë dhe informacione të tjera sensitive që mund të përdoren për të depërtuar në llogaritë tuaja në internet, si kredencialet e hyrjes. Google tha se kjo mund të ndihmojë viktimat e doxxing, ku informacioni për një person publikohet në internet pa pëlqimin e tyre, shpesh me qëllime keqdashëse.

Për të kërkuar heqjen e rezultateve të kërkimit tuaj, fillimisht vini re se çfarë ka nevojë Google nga ju për të përpunuar kërkesën për heqjen. Google shpjegon se çfarë lloj informacioni personal do të heqë, si numrat konfidencialë të identifikimit, numrat e llogarisë bankare, imazhet e dokumenteve të identitetit, si dhe informacionet e kontaktit, si numrat e telefonit dhe adresat e emailit.

Kur të jeni gati, shkoni te forma e heqjes së rezultateve të kërkimit të Google dhe shtypni Remove informacionin që shihni në Google Search. Në këtë pikë, Google do t’ju japë udhëzime nëse doni të kontaktoni hostin e faqes në internet, por përndryshe mund të thoni Jo, preferoj të mos kontaktoj me website dhe thjesht të vazhdoj me formën.

Në këtë pikë Google duhet t’ju pyesë se cilat rezultate kërkimi dëshironi të hiqen. Duhet të zgjidhni Informacione personale, si numrat e identifikimit dhe dokumentet private, më pas zgjidhni llojin e informacionit personal që dëshironi të hiqni, si p.sh. informacionet tuaja të kontaktit, dokumentet private mjekësore ose dokumente të tjera identiteti qeveritare. Nga këtu, duhet të plotësoni formularin me informacionin tuaj përkatës, duke përfshirë emrin tuaj të plotë, vendbanimin, adresën tuaj të emailit dhe listën e adresave të internetit të informacionit tuaj personal. Ju mund të kapni adresat e internetit të rezultateve të kërkimit nga shiriti i adresave të shfletuesit tuaj.

Pyetja e fundit në këtë formular është nëse informacioni juaj personal ka të bëjë me doxxing, të cilin Google e pyet nëse informacioni “po shpërndahet me qëllim keqdashës, kërcënues ose ngacmues”. Nëse është kështu, zgjidhni Po.

Ju do të duhet të jepni të gjitha adresat e internetit ku keni gjetur informacionin tuaj. Kjo mund të nënkuptojë si adresën e faqes së internetit që ka informacionin tuaj – dhe adresat e uebit të faqes së rezultateve të kërkimit të Google. Mund t’ju duhet gjithashtu të bëni dhe adresat e faqeve kur kërkoni nga Google Search. Mund të dërgoni deri në 1000 adresa web në një kohë.

Pasi të keni mbaruar, kontrolloni formën e nënshkrimit në fund të formularit.

Plotësimi i formularit nuk është një garanci që Google do të ndërmarrë veprime në emrin tuaj. Google tha se do të “vlerësojë të gjithë përmbajtjen në faqen e internetit për të siguruar që ne nuk po kufizojmë disponueshmërinë e informacioneve të tjera që janë gjerësisht të dobishme, për shembull në artikujt e lajmeve”. Në rastet kur informacioni juaj shfaqet si pjesë e një regjistrimi publik, si p.sh. një dosje gjyqësore ose një faqe interneti qeveritare, Google tha se nuk do t’i hiqte ato rezultate kërkimi.

Techcrunch