Nëse kaloni kohë në LinkedIn ka të ngjarë të keni parë fushatën #ShowUsYourLeave. Krijuar nga theSkimm u bën thirrje kompanive të postojnë politikën e tyre të lejes prindërore për shqyrtim publik.

Përgjigjia ka qenë e menjëhershme. Kompani të panumërta kanë postuar politikat e tyre, duke theksuar përfitime më unike (dhe tërheqëse) si këshillimi dhe mbështetja familjare, oraret fleksibël të kthimit në punë dhe dhurimi filantropik për të mbështetur familjet në nevojë.

Përgjigjia “dëgjojeni thirrjen” nga industria private është e lavdërueshme, por ajo që rezulton më e rëndësishme është kjo: Transparenca nuk është më fakultative, ajo është një kusht.

Për dekada, bizneset private operuan nën një mbulesë fshehtësie, më shumë se të gatshme për të fshirë gjërat ose për të injoruar politikat abuzive. Më pak skandalozët prej tyre janë bërë normë në shumë industri.

Si mund të shpëtojnë kompanitë me të? Shpesh, bëhet fjalë për kontratat e punësimit ose boshllëqet në ligj. Asnjë nga këto nuk reklamohet ose deklarohet qartë, futet në heshtje aty ku është ligjërisht e nevojshme, pastaj lihet mënjanë.

Fushata #ShowUsYourLeave e TheSkimm u bën thirrje bizneseve private që të jenë të qartë se çfarë do të bëjnë ose nuk do të bëjnë për punonjësit e tyre. E ndërsa leja prindërore duhet të jetë prioritet për çdo biznes, kjo fushatë ka të bëjë me më shumë se kaq. Bëhet fjalë për transparencën e nevojshme. Bëhet fjalë për trajtimin e punonjësve si të barabartë në negocimin e kushteve të punës. Ka të bëjë me të kuptuarit se punësimi kërkon që kandidatët të zgjedhin një punëdhënës po aq sa ka të bëjë me zgjedhjen e punëdhënësve për punësimin e tyre të ardhshëm.

Kjo nuk është thjesht një “drejtësi për hir të drejtësisë”. Me një përkushtim përpara për t’u kujdesur për veten, kompanitë frymëzojnë besnikëri në një kohë kur Dorëheqja e Madhe po shkatërron talentin në çdo industri.

Si mund të bëni të njëjtën gjë? Më poshtë është një fillim i mbarë:

• Bëni publike përfitimet tuaja.
• Trajtoni punonjësit tuaj si shokë skuadre, jo si vartës.
• Rekrutoni njerëz, jo punonjës.
• Dëgjoni.

Kur bizneset humanizojnë punësimin dhe kujdesin për punonjësit, dhe kur ata respektojnë talentin mjaftueshëm për të qenë plotësisht transparent, kultura, përkushtimi dhe produktiviteti kujdesen për veten e tyre.

INC